Lắp đặt HỆ ĐỘC LẬP BƠM ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI phục vụ tưới tiêu tại Xã Thiện Nghiệp, Phan Thiết

Lắp đặt Hệ độc lập BƠM TƯỚI TIÊU NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, lấy nước từ giếng khoan tại xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết. Bơm được chạy trực tiếp vào hệ thống tưới béc tưới cánh đập. Việc hoàn thành hệ thống của CHEAPEA giúp chủ vườn đảm bảo lượng nước cần tưới cho vườn và không phải dậy từ 1h sáng để tưới vườn (do điện yếu vào ban ngày nên không chạy bơm được).