Bơm NLMT 1.500W từ giếng khoan sâu 40m tại Lâm Hà - Lâm Đồng

Cheapea chuyên cung cấp hệ thống máy bơm năng lượng mặt trời, bơm đẩy ngang, giếng khoan.

Lưu lượng từ 20-60 m3/h

Cột áp lên tới 150m

Công suất 1-3 Hp

Lắp đặt đơn giản dễ dàng

#nang_luong_mat_troi #nlmt #bom #pin_nang_luong