Vina 0949.172016 * VT 0357.172016 * Mobi 0706.172016

Nhóm sản phẩm: Hàng HOT

18 sản phẩm
 • Bộ máy bơm nước năng lượng mặt trời Series 33 (CPSP-010-S33)
  Giá chưa khuyến mãi
  6.290.000₫
  Giá khuyến mãi
  6.290.000₫
  Giá chưa khuyến mãi
  6.690.000₫
  Đơn giá
  phần 
  Hết hàng
 • Máy bơm SEAFLO 33 Series 12V (CPSP-000-S33) + Tặng nguồn
  Giá chưa khuyến mãi
  1.150.000₫
  Giá khuyến mãi
  1.150.000₫
  Giá chưa khuyến mãi
  1.900.000₫
  Đơn giá
  phần 
  Hết hàng
 • Bộ máy bơm giếng dùng năng lượng mặt trời CPSP-002
  Giá chưa khuyến mãi
  9.990.000₫
  Giá khuyến mãi
  9.990.000₫
  Giá chưa khuyến mãi
  14.000.000₫
  Đơn giá
  phần 
  Hết hàng
 • Bơm chìm 24V 6.5LPM Submersible Solar Deep Well Pump
  Giá chưa khuyến mãi
  2.600.000₫
  Giá khuyến mãi
  2.600.000₫
  Giá chưa khuyến mãi
  3.950.000₫
  Đơn giá
  phần 
  Hết hàng
 • Bộ máy bơm nước năng lượng mặt trời Series 42 (CPSP-010-S42)
  Giá chưa khuyến mãi
  6.390.000₫
  Giá khuyến mãi
  6.390.000₫
  Giá chưa khuyến mãi
  6.690.000₫
  Đơn giá
  phần 
  Hết hàng
 • Bộ máy bơm nước năng lượng mặt trời Series 51 (CPSP-010-S51)
  Giá chưa khuyến mãi
  6.690.000₫
  Giá khuyến mãi
  6.690.000₫
  Giá chưa khuyến mãi
  6.990.000₫
  Đơn giá
  phần 
  Hết hàng
 • Bộ máy bơm bể ngầm dùng năng lượng mặt trời CPSP-003
  Giá chưa khuyến mãi
  9.990.000₫
  Giá khuyến mãi
  9.990.000₫
  Giá chưa khuyến mãi
  14.000.000₫
  Đơn giá
  phần 
  Hết hàng
 • Bộ máy bơm nước hồ cá KOI 10M3 (CPSP-040-4700)
  Giá chưa khuyến mãi
  25.790.000₫
  Giá khuyến mãi
  25.790.000₫
  Giá chưa khuyến mãi
  27.000.000₫
  Đơn giá
  phần 
  Hết hàng