Bơm hồ bơi Lorentz

Các loại bơm hồ bơi, lưu lượng đến 36 M3/H.