Hiển thị tất cả 41 kết quả

MÁY BƠM NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

-10%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 2200W

VND10,800,000
-19%

Bơm giếng tưới trang trại NLMT

Bơm hỏa tiễn Năng lượng mặt trời Hangge 3000W

VND13,800,000
-27%
VND1,020,000
-7%
VND36,260,000
-6%
VND11,300,000
-14%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 1500W

VND9,500,000
-21%

Bơm Năng lượng mặt trời

Máy bơm SEAFLO 52 Series 12V (CPSP-000-S52)

VND1,100,000
-37%
VND9,500,000
-20%
VND1,120,000
-26%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 600W

VND5,900,000
-15%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 750W

VND6,800,000
-3%

Bơm Năng lượng mặt trời

Máy bơm SEAFLO 55 Series 12V (CPSP-000-S55-50)

VND1,400,000
-9%
VND7,100,000
-9%
VND7,100,000
-19%
VND10,500,000
-17%

Bơm Năng lượng mặt trời

Máy bơm SEAFLO 42 Series 12V (CPSP-000-S42)

VND1,000,000

Bơm giếng tưới trang trại NLMT

Hệ Bơm hỏa tiễn NTP 1.5HP SWS280-915 205

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Hệ thống Bơm nổi Năng Lượng Mặt Trời 250W

-32%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 250W

VND4,200,000
-20%
VND9,600,000
-5%

Bơm giếng tưới trang trại NLMT

Bơm Hỏa tiễn Năng lượng mặt trời ZRM 1500W

VND9,500,000
-4%

Bơm giếng tưới trang trại NLMT

Bơm Hỏa tiễn Năng lượng mặt trời ZRM – 750W

VND9,100,000
-32%
VND950,000
-20%
Hết hàng
VND399,000

Bơm hồ bơi Năng lượng mặt trời

Bơm hồ bơi PS2-1800 CS-37-1 (14M-36M3)

-13%

Bơm Năng lượng mặt trời

Bơm chìm Seaflo 24V (400L/H)

VND2,800,000
-21%

Bơm Năng lượng mặt trời

Máy bơm SEAFLO 55 Series 12V (CPSP-000-S55-30)

VND1,150,000
-21%

Bơm Năng lượng mặt trời

Máy bơm SEAFLO 51 NEW Series 12V (CPSP-000-S51)

VND1,150,000
-24%
VND950,000

Bơm Năng lượng mặt trời

Bộ máy bơm tưới tiêu dùng NLMT CPSP-005

Bơm Năng lượng mặt trời

Bộ máy bơm tưới tiêu dùng NLMT CPSP-006


4.2/5 - (4 bình chọn)