Hiển thị tất cả 27 kết quả

-10%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Hệ thống Bơm nổi Năng Lượng Mặt Trời 3000W

VND45,990,000
-13%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 2200W

VND10,400,000
-3%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 1500W

VND8,700,000
-42%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Hệ thống Bơm nổi Năng Lượng Mặt Trời 250W

VND8,100,000
-15%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 750W

VND6,800,000
-28%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 600W

VND5,800,000
-32%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 250W

VND4,200,000

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk2-100 CS-G250-264 (36M-767M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk2-40 CS-G200-244 (22M-499M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk2-25 CS-G200-154 (16M-457M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk2-21 CS-G150-174 (16M-306M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk3-15 CS-G150-12.54 (12M-279M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk2-40 CS-G125-404 (40M-268M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk2-25 CS-G100-402 (40M-166M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk3-15 CS-G100-272 (25M-135M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk2-40 CS-F85-40 (90M-125M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk2-21 CS-F85-20 (50M-120M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk2-21 CS-G80-382 (38M-120M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk3-15 CS-G100-222 (20M-120M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk3-7 CS-G100-172 (18M-114M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk3-15 CS-F65-20 (45M-94M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk3-15 CS-F42-20 (45M-65M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk2-21 CS-F42-40 (80M-63M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk3-15 CS-F20-7 (80M-33M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm mặt Lorentz PSk3-7 CS-F20-5 (50M-33M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm mặt Lorentz PSk3-7 CS-F12-9 (90M-17M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm mặt Lorentz PSk3-15-cs-f32-60-2-80m-41m3