Một dự án bơm biến tần 2HP – AC trên trang trại trồng thanh long của anh Thi Vị – một Việt Kiều Mỹ tại Phan Thiết

Sau khi hoàn tất lắp đặt và chạy thử thì thấy nước lên rất mạnh và ổn định. Hoàn toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tưới tiêu của anh.

Hình thức bơm: Bơm Năng lượng mặt trời AC

Loại bơm: Bơm hỏa tiễn

5/5 - (21 bình chọn)

Một dự án bơm biến tần 2HP – AC trên trang trại trồng thanh long của anh Thi Vị – một Việt Kiều Mỹ tại Phan Thiết Sau khi hoàn tất lắp đặt và chạy thử thì thấy nước lên rất mạnh và ổn định. Hoàn toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tưới […]