Máy bơm giếng khoan, lắp tại Di Linh Lâm Đồng Cheeapea chuyên cung cấp hệ thống máy bơm năng lượng mặt trời, bơm đẩy ngang, giếng khoan

  • Lưu lượng từ 20-60 m3/h
  • Loại bơm: Bơm hỏa tiễn
  • Hình thức: Bơm năng lượng mặt trời
  • Cột áp lên tới 150m
  • Công suất 1-3 Hp
  • Lắp đặt đơn giản dễ dàng
  • Chi tiết xin truy cập: www.cheapea.vn
  • Hoặc liên hệ: Công ty TNHH TMDV Cheapea
  • Phone: 0949172016
  • Email: Duc.truong@cheapea.vn

 

5/5 - (27 bình chọn)

Máy bơm giếng khoan, lắp tại Di Linh Lâm Đồng Cheeapea chuyên cung cấp hệ thống máy bơm năng lượng mặt trời, bơm đẩy ngang, giếng khoan Lưu lượng từ 20-60 m3/h Loại bơm: Bơm hỏa tiễn Hình thức: Bơm năng lượng mặt trời Cột áp lên tới 150m Công suất 1-3 Hp Lắp đặt […]