Cập nhật dự án hệ thống Biến tần Bơm 7.5HP tại Hàm Tân, Bình Thuận

CHEAPEA đã lắp đặt hệ thống hoàn thiện và nghiệm thu, Khách hàng rất ưng ý khi thấy nước lên gấp 3-4 lần bơm KH đang dùng.
  • Chủ đầu tư: Anh Hải
  • Vị trí: Hàm Tân, Bình Thuận
  • Ngày hoàn thành: 15/3/2024

du-an-bien-tan-bom-nlmt-ham-tan-5 du-an-bien-tan-bom-nlmt-ham-tan-4 du-an-bien-tan-bom-nlmt-ham-tan-3 du-an-bien-tan-bom-nlmt-ham-tan-2 du-an-bien-tan-bom-nlmt-ham-tan-1

Đánh giá featured_item này!

Cập nhật dự án hệ thống Biến tần Bơm 7.5HP tại Hàm Tân, Bình Thuận CHEAPEA đã lắp đặt hệ thống hoàn thiện và nghiệm thu, Khách hàng rất ưng ý khi thấy nước lên gấp 3-4 lần bơm KH đang dùng. Chủ đầu tư: Anh Hải Vị trí: Hàm Tân, Bình Thuận Ngày hoàn […]