Dự án điện mặt trời áp mái 21.5KWp

  • Chủ đầu tư: VNPT
  • Vị trí: Châu Phú, An Giang
  • Thời gian hoàn thành: 06/3/2024

dien-nlmt-ap-mai-vnpt-an-giang-10 dien-nlmt-ap-mai-vnpt-an-giang-9 dien-nlmt-ap-mai-vnpt-an-giang-8 dien-nlmt-ap-mai-vnpt-an-giang-7 dien-nlmt-ap-mai-vnpt-an-giang-6 dien-nlmt-ap-mai-vnpt-an-giang-5 dien-nlmt-ap-mai-vnpt-an-giang-4 dien-nlmt-ap-mai-vnpt-an-giang-3 dien-nlmt-ap-mai-vnpt-an-giang-2 dien-nlmt-ap-mai-vnpt-an-giang-1

Đánh giá featured_item này!

Dự án điện mặt trời áp mái 21.5KWp Chủ đầu tư: VNPT Vị trí: Châu Phú, An Giang Thời gian hoàn thành: 06/3/2024