Dự án Điện mặt trời áp mái tại Quận 9 | 4.95KWp

  • Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Tiến Dũng
  • Vị trí: đường Nam Hòa, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Thủ Đức
  • Ngày hoàn thành: 18/3/2024

dmt-ap-mai-tang-nhon-phu-a-3 dmt-ap-mai-tang-nhon-phu-a-2 dmt-ap-mai-tang-nhon-phu-a-1

Đánh giá featured_item này!

Dự án Điện mặt trời áp mái tại Quận 9 | 4.95KWp Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Tiến Dũng Vị trí: đường Nam Hòa, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Thủ Đức Ngày hoàn thành: 18/3/2024