Tiếp tục hành trình phổ biến năng lượng xanh, Cheapea lắp đặt máy bơm năng lượng mặt trời cho 1 khách hàng tại Cọ Dầu, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

  • Lưu lượng từ 20-60 m3/h
  • Cột áp lên tới 150m
  • Công suất 1-3 Hp
  • Lắp đặt đơn giản dễ dàng
  • Chi tiết xin truy cập: www.cheapea.vn
  • Hoặc liên hệ: Công ty TNHH TMDV Cheapea
  • Phone: 0949172016
  • Email: Duc.truong@cheapea.vn

 

Tiếp tục hành trình phổ biến năng lượng xanh, Cheapea lắp đặt máy bơm năng lượng mặt trời cho 1 khách hàng tại Cọ Dầu, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Lưu lượng từ 20-60 m3/h Cột áp lên tới 150m Công suất 1-3 Hp Lắp đặt đơn giản dễ dàng Chi tiết xin truy cập: www.cheapea.vn […]