Dự án sử dụng hệ bơm Năng lượng mặt trời mini có công suất 350W để bơm nước lên hồ

 

Video chi tiết

 

 

Dự án sử dụng hệ bơm Năng lượng mặt trời mini có công suất 350W để bơm nước lên hồ    Video chi tiết