Bơm mặt đẩy ngang, công suất 2 ngựa, lưu lượng tối đa 45 m3/h, phù hợp bơm nước từ hồ ao, kênh mương để tưới ruộng vườn nương rẫy.

 

Bơm mặt đẩy ngang, công suất 2 ngựa, lưu lượng tối đa 45 m3/h, phù hợp bơm nước từ hồ ao, kênh mương để tưới ruộng vườn nương rẫy.