Slider sản phẩm

-15%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 750W

6,800,000
-33%

Bình nước nóng NLMT

Máy HLER POWER Ống Đỏ 130 Lít

6,669,000
-6%
-10%
-6%
13,990,000
-11%
17,800,000

Sản phẩm dạng List

Sản phẩm dạng lưới

-16%
105,690,000
-16%
102,690,000
-9%
-17%
-6%
75,690,000
-7%
-3%
63,690,000
-9%

Bơm tưới hộ gia đình năng lượng mặt trời

-11%
17,800,000
-17%
24,930,000
-11%
33,860,000
-7%
23,219,000
-12%
29,130,000
-13%
33,861,000

Bơm giếng tưới trang trại năng lượng mặt trời

-22%

Bơm giếng tưới trang trại NLMT

Bơm hỏa tiễn Năng lượng mặt trời Hangge 3000W

13,300,000
-19%
10,500,000
-10%
10,800,000
-39%
9,100,000
-12%
10,600,000
-5%

Bơm giếng tưới trang trại NLMT

Bơm Hỏa tiễn Năng lượng mặt trời ZRM 1500W

9,500,000
-4%

Bơm giếng tưới trang trại NLMT

Bơm Hỏa tiễn Năng lượng mặt trời ZRM – 750W

9,100,000

Bơm giếng tưới trang trại NLMT

Bơm giếng PSk2-21 C-SJ8-50 (300M-12M3)

Bơm hồ bơi năng lượng mặt trời

Bơm hồ bơi Năng lượng mặt trời

Bơm hồ bơi PS2-1800 CS-37-1 (14M-36M3)

Bơm hồ cá năng lượng mặt trời

Bơm hồ cá Năng lượng mặt trời

Bộ máy bơm nước hồ cá KOI 3M3 (CPSP-040-3500)

-20%

Bơm hồ cá Năng lượng mặt trời

Bơm tạt SEAFLO 01 Series 4700GPH Bilge Pump (17 M3/H)

1,120,000
-20%
1,120,000
-20%
1,120,000

Bơm mặt tưới trang trại năng lượng mặt trời

-3%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 1500W

8,700,000

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm mặt Lorentz PSk3-15-cs-f32-60-2-80m-41m3

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk2-40 CS-F85-40 (90M-125M3)

-13%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 2200W

10,400,000

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm mặt Lorentz PSk3-7 CS-F12-9 (90M-17M3)

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

PSk3-15 CS-G100-272 (25M-135M3)

-28%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 600W

5,800,000

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Bơm mặt Lorentz PSk3-7 CS-F20-5 (50M-33M3)