Bộ máy bơm bể ngầm dùng năng lượng mặt trời CPSP-003

Bộ máy bơm nước năng lượng mặt trời dùng để bơm nước từ bể ngầm lên cao trong các hộ gia đình, khách sạn, nhà hàng có nguồn nước tự động yếu.