Bộ máy bơm nước hồ cá KOI 10M3 (CPSP-040-4700)

Bộ máy bơm nước hồ cá KOI 10M3