Bộ máy bơm nước hồ cá KOI 5M3 (CPSP-040-4700-1)

Bộ máy bơm nước hồ cá KOI 5M3