Bộ máy bơm nước năng lượng mặt trời Series 55 (CPSP-010-S55-30)

Bộ máy bơm phục vụ nhu cầu gia đình từ 10-20 người  hoặc khách sạn mini, với nhu cầu dùng nước tối đa đến 18.000 L/ngày đêm.