Bộ máy bơm tưới tiêu dùng NLMT CPSP-005

Bộ máy bơm nước năng lượng mặt trời dùng để bơm nước tưới tiêu nông nghiệp trong các khu vườn, rẫy, đồn điền có diện tích từ 1.000 m2 trở lên.