Bơm Hồ Koi RS 16500

  • Công suất : 40w
  • Lưu lượng : 16500l/h
  • Cột áp tối đa : 2,5m
  • Cổ ống 75mm