Bơm Hồ Koi RS 46000

  • Lưu lượng : 46000l/h
  • Đẩy cao: 5m
  • Công xuất: 200w
  • Phi Ống: 110mm