Bơm hỏa tiễn Năng lượng mặt trời HYBRID 750W

10,700,000 VND

Tính năng, Ưu điểm

– Máy bơm chìm giếng khoan được thiết kế với độ an toàn cao. Công suất máy bơm chìm giếng khoan lớn

– Máy bơm chìm giếng khoan có hiệu suất làm việc cao. Lắp đặt máy bơm chìm giếng khoan dễ dàng. Không gây tiếng ồn và không gây ô nhiễm

Ứng dụng:

– Máy dùng để khai thác nước trong giếng khoan bơm nước từ bể chứa ngầm để dùng trong sinh hoạt. Máy dùng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

ảnh-bơm-hỏa-tiễn-hybrid
Bơm hỏa tiễn Năng lượng mặt trời HYBRID 750W

10,700,000 VND