Bộ máy bơm nước năng lượng mặt trời Series 42 (CPSP-010-S42)