Cảm Biến Cửa Athena

979,000 VND

Nguồn cấp Pin CR2032
Khoảng cách thay đổi trạng thái >25mm
Nhiệt độ hoạt động -10 ÷ 55 ˚C
Độ ẩm hoạt động 0÷ 95%
Kích thước cảm biến 52.4×26.4×14.2mm
Kích thước nam châm 25.5×12.5x14mm
Khối lượng 10g
Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 6480-1: 2008
Chuẩn kết nối Bluetooth Mesh