Đèn đường Năng Lượng Mặt Trời NP-300 (công suất 300W)

1,425,000 VND