Giải pháp Đóng mở cửa cuốn từ xa bằng APP điện thoại

4,158,000 VND

Thiết bị bao gồm:

  • FPT Playbox
  • Bộ điều khiển cửa cuốn