Pin năng lượng mặt trời Canadian Mono CS3W-445MS (445W)