Bơm chìm Seaflo 24V (400L/H)

Ứng dụng:

-Bơm từ bể ngầm lên cao (tối đa 70m)

-Bơm từ giếng khoan (độ sâu tối đa 30m)