Bơm Hồ Koi RS 40000

  • Công suất: 150w
  • Lưu lượng: 40000l/h
  • Đẩy cao tối đa: 5m
  • Ống ra phi: 110mm