Bơm hoả tiễn 4″ THC SOLAR AC/DC 2200W 220V 12-6 PVC

16,670,000 VND

bom-hoa-tien-4-thc-solar-ac-dc-1500w-220v-8-6-pvc
Bơm hoả tiễn 4″ THC SOLAR AC/DC 2200W 220V 12-6 PVC

16,670,000 VND

Mã: 4SDA2.2-1/12-6P Danh mục: , Từ khóa: