Máy bơm nước giếng khoan hỏa tiễn Swirls 3SDM3/16

2,700,000 VND