Máy bơm nước giếng khoan hỏa tiễn Swirls 4SDM4/14

3,200,000 VND