Máy bơm nước giếng khoan Swirls 4QGD1.2-50-0.37

1,850,000 VND