Hiển thị tất cả 12 kết quả

-10%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Hệ thống Bơm nổi Năng Lượng Mặt Trời 3000W

VND45,990,000
-6%
VND35,860,000
-23%
VND25,430,000
-17%
VND25,030,000
-28%

Bơm giếng tưới trang trại NLMT

Hệ Bơm hỏa tiễn NTP 1.5HP SWS280-915 205

VND23,870,000
-15%
VND17,000,000
-34%
VND16,600,000
-20%
VND12,800,000
-42%

Bơm mặt tưới trang trại NLMT

Hệ thống Bơm nổi Năng Lượng Mặt Trời 250W

VND8,100,000

Bơm Năng lượng mặt trời

Bộ máy bơm tưới tiêu dùng NLMT CPSP-005

Bơm Năng lượng mặt trời

Bộ máy bơm tưới tiêu dùng NLMT CPSP-006