Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 3000W

VND15,200,000

  • Phù hợp cho diện tích tưới hàng chục đến hàng trăm hecta.
  • Các dòng sản phẩm bơm nước từ kênh rạch, sông suối, hồ ao để tưới tiêu phục vụ trồng trọt và chăn nuôi, đặc biệt phù hợp ở những vùng không có nguồn điện lưới và quanh năm khô hạn.
bơm nổi 3000W
Bơm nổi Năng lượng mặt trời Hangge 3000W

VND15,200,000