Pin lưu trữ Năng lượng mặt trời Cao cấp SWA | 51.2V – 100Ah

20,500,000 VND21,000,000 VND