Pin năng lượng mặt trời công suất lớn MONO M72-435W