Pin năng lượng mặt trời Mono 36V 380W chuyên dùng lắp đặt