Bộ máy bơm nước năng lượng mặt trời Series 33 (CPSP-010-S33)

950,000

seaflo-42-3
Bộ máy bơm nước năng lượng mặt trời Series 33 (CPSP-010-S33)

950,000