Bảng giá máy bơm hoả tiễn mới nhất | Cheapea

Bảng giá bơm hoả tiễn này là bảng cập nhật mới nhất giá và thông số các dòng bơm hoả tiễn để bạn đọc có thể tham khảo và cân đối ngân sách sao cho phù hợp.

Bảng giá máy bơm hoả tiễn Năng lượng mặt trời Hangge

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn NLMT Hangge

Tên gọi sản phẩm

Giá chưa bao gồm VAT

Thông số kỹ thuật

 
Máy bơm hỏa tiễn Hangge 0.5HP 6.400.000 ·         Công suất: 0.5HP

·         Điện áp: 24V

·         Cường độ dòng: 16A

·         Đường kính ống ra: 34 mm

·         Lưu lượng max: 2.5 m3/h

·         Cột áp: 65 m

 
Máy bơm hỏa tiễn 1.5HP Hangge 1100W 10.500.000 ·         Công suất: 1100W

·         Điện áp: 144V

·         Cường độ dòng: 8A

·         Đường kính ống ra: 60 mm

·         Lưu lượng max: 15 m3/h

·         Cột áp: 65 m

 
Máy bơm hỏa tiễn 2HP Hangge 1500L 11.800.000 ·         Công suất: 1500W

·         Điện áp: 192V

·         Cường độ dòng: 16A

·         Đường kính ống ra: 60

·         Lưu lượng max: 16 m3/h

·         Cột áp: 70 m

 
Máy bơm hỏa tiễn 2HP Hangge 1500A 11.800.000 ·         Công suất: 1500W

·         Điện áp: 192V

·         Cường độ dòng: 16A

·         Đường kính ống ra: 60

·         Lưu lượng max: 10 m3/h

·         Cột áp: 95 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Hangge 2200L 10.800.000 ·         Công suất: 2200W

·         Điện áp: 280V

·         Cường độ dòng: 8A

·         Đường kính ống ra: 60

·         Lưu lượng max: 17 m3/h

·         Cột áp: 100 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Hangge 2200A 10.800.000 ·         Công suất: 2200W

·         Điện áp: 280V

·         Cường độ dòng: 8A

·         Đường kính ống ra: 60

·         Lưu lượng max: 7.5 m3/h

·         Cột áp: 150 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Hangge 4HSP3.5-70-72-600 5.500.000 ·         Công suất: 600W

·         Điện áp: 72V

·         Cường độ dòng: 8.33A

·         Đường kính ống ra: 42mm

·         Lưu lượng max: 3.5 m3/h

·         Cột áp: 70 m

 
Máy bơm hỏa tiễn 1HP Hangge 4HSP3.5-90-96-750 5.800.000 ·         Công suất: 750W

·         Điện áp: 96V

·         Cường độ dòng: 7.81A

·         Đường kính ống ra: 42mm

·         Lưu lượng max: 3.5 m3/h

·         Cột áp: 90 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Hangge 4HSP6.5-85-144-1100 7.100.000 ·         Công suất: 1100W

·         Điện áp: 144V

·         Cường độ dòng: 8A

·         Đường kính ống ra: 60mm

·         Lưu lượng max: 6.5 m3/h

·         Cột áp: 85 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Hangge 4HSP20.0-75-385-3000 13.300.000 ·         Công suất: 3000W

·         Điện áp: 385V

·         Cường độ dòng: 8A

·         Đường kính ống ra: 60mm

·         Lưu lượng max: 20 m3/h

·         Cột áp: 75 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Hangge 3HSP3.5-150-192-1500 8.400.000 ·         Công suất: 1500W

·         Điện áp: 192V

·         Cường độ dòng: 8A

·         Đường kính ống ra: 60mm

·         Lưu lượng max: 3.5 m3/h

·         Cột áp: 150 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Hangge 3HSH2.0-130-96-750 6.300.000 ·         Công suất: 750W

·         Điện áp: 96V

·         Cường độ dòng: 8A

·         Đường kính ống ra: 60mm

·         Lưu lượng max: 2 m3/h

·         Cột áp: 130 m

 
*Ghi chú

·         Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian

·         Giá chưa bao gồm 10% VAT

·         Bảo hành: 12 tháng

Tham khảo thêm: Tất cả các dòng Máy bơm hỏa tiễn

Bảng giá máy bơm hoả tiễn Năng lượng mặt trời ZRM

zrm

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn Năng lượng mặt trời ZRM

Tên gọi sản phẩm

Giá chưa bao gồm VAT

Thông số kỹ thuật

 
Bơm hoả tiễn năng lượng mặt trời ZRM-750 9.100.000 ·         Công suất: 1HP (750W)

·         Điện áp: 72V

·         Cường độ dòng: 10,4A

·         Lưu lượng: 6 m3/h

·         Cột áp: 67 m

·         Đường kính ống ra: 49mm

 
Máy bơm hỏa tiễn 2HP NLMT ZRM – 1500 9.500.000 ·         Công suất: 2HP (1500W)

·         Điện áp: 110V

·         Cường độ dòng: 13,63A

·         Lưu lượng: 17,5 m3/h

·         Cột áp: 50 m

·         Đường kính ống ra: 60 mm

 
*Ghi chú

·         Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian

·         Giá chưa bao gồm 10% VAT

·         Bảo hành: 12 tháng

 

Bảng báo giá máy bơm hoả tiễn Wilo

bom-hoa-tien-Wilo-psb-1533h

Bảng báo giá máy bơm hỏa tiễn Wilo

Tên gọi sản phẩm

Giá (chưa bao gồm VAT)

Thông số kỹ thuật

 
Làm mát bằng nước Làm mát bằng dầu  
Máy bơm hỏa tiễn Wilo TWU 4.06-14-EM-B 7.954.000 10.530.000 ·         Công suất: 1.5Kw

·         Lưu lượng: 2.8-10 m3/h

·         Cột áp: 85-28 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Wilo TWU 4.10-10-EM-B 8.565.000 11.141.000 ·         Công suất: 1.5Kw

·         Lưu lượng: 4.8-14.8 m3/h

·         Cột áp: 55-20 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Wilo TWU 4.06-20-EM-B 10.056.000 13.050.000 ·         Công suất: 2.2Kw

·         Lưu lượng: 2.5-10 m3/h

·         Cột áp: 120-40 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Wilo TWU 4.10-14-EM-B 10.791.000 13.785.000 ·         Công suất: 2.2Kw

·         Lưu lượng: 3-16 m3/h

·         Cột áp: 80-20 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Wilo TWU 4.10-24-DM-B 16.407.000 23.696.000 ·         Công suất: 4Kw

·         Lưu lượng: 4.2-16 m3/h

·         Cột áp: 130-33 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Wilo TWU 4.16-15-DM-B 15.107.000 22.396.000 ·         Công suất: 4Kw

·         Lưu lượng: 4-23 m3/h

·         Cột áp: 90-35 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Wilo TWU 4.12-26-DM-B 19.435.000 25.751.000 ·         Công suất: 5.5Kw

·         Lưu lượng: 4.8-17 m3/h

·         Cột áp: 150-48 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Wilo TWU 4.16-20-DM-B 18.882.000 25.198.000 ·         Công suất: 5.5Kw

·         Lưu lượng: 4.5-23 m3/h

·         Cột áp: 115-44 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Wilo TWU 4.16-26-DM-B 22.339.000 ·         Công suất: 7.5Kw

·         Lưu lượng: 5-24.5 m3/h

·         Cột áp: 146-55 m

 
*Ghi chú

·         Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian

·         Giá chưa bao gồm 10% VAT

·         Bảo hành: 12 tháng

 

Bảng báo giá máy bơm hoả tiễn NTP

may bom hoa tien NTP

Bảng báo giá máy bơm hỏa tiễn NTP

Tên gọi sản phẩm

Giá (chưa bao gồm VAT)

Thông số kỹ thuật

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-71.5 265 7.420.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 15.6 m3/h

·         Cột áp: 40 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-91.5 265 7.110.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 9 m3/h

·         Cột áp: 64 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-102.2 265 8.500.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 15.6 m3/h

·         Cột áp: 54 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-142.2 265 8.350.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 15.6 m3/h

·         Cột áp: 78 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-71.5 205 7.420.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 15.6 m3/h

·         Cột áp: 40 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-91.5 205 7.110.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 9 m3/h

·         Cột áp: 64 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-102.2 205 8.500.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 15.6 m3/h

·         Cột áp: 54 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-142.2 205 8.350.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 15.6 m3/h

·         Cột áp: 78 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-143.7 205 12.440.000 ·         Công suất: 5HP

·         Lưu lượng: 15.6 m3/h

·         Cột áp: 78 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-183.7 205 13.730.000 ·         Công suất: 5HP

·         Lưu lượng: 15.6 m3/h

·         Cột áp: 105 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-195.5 205 14.050.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 15.6 m3/h

·         Cột áp: 108 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS250-245.5 205 15.230.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 15.6 m3/h

·         Cột áp: 178 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS280-45.5 205 20.290.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 54 m3/h

·         Cột áp: 55 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS280-57.5 205 25.380.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 54 m3/h

·         Cột áp: 62 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS280-711 205 32.980.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 54 m3/h

·         Cột áp: 86 m

 
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS280-915 205 39.750.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 54 m3/h

·         Cột áp: 113 m

 
*Ghi chú

·         Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian

·         Giá chưa bao gồm 10% VAT

·         Bảo hành: 12 tháng

 

Bảng báo giá máy bơm hỏa tiễn Mastra

bom-chim-gieng-khoan-mastra

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn Mastra

Tên gọi sản phẩm

Giá chưa bao gồm VAT

Thông số kỹ thuật

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-T23 3.835.000 ·         Công suất: 1HP

·         Lưu lượng: 1.2-2.4 m3/h

·         Cột áp: 58-34 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-T32 3.925.000 ·         Công suất: 1HP

·         Lưu lượng: 1.2-2.4 m3/h

·         Cột áp: 81-48 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-VC-09 3.539.000 ·         Công suất: 1HP

·         Lưu lượng: 3-5 m3/h

·         Cột áp: 57-36 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-VC-12 3.914.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 3-6 m3/h

·         Cột áp: 76-38 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-09 3.813.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 4-7 m3/h

·         Cột áp: 59-30 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-13 4.482.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 4-7 m3/h

·         Cột áp: 83-40 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-08 4.361.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 6-10 m3/h

·         Cột áp: 44-24 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-VC-16 4.563.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 3-5 m3/h

·         Cột áp: 101-64 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-13 5.496.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 6-10 m3/h

·         Cột áp: 75-43 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-10 5.526.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 8-14 m3/h

·         Cột áp: 44-29 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-18 5.496.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 4-7 m3/h

·         Cột áp: 115-57 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-20 7.483.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 6-10 m3/h

·         Cột áp: 115-65 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-17 7.280.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 6-10 m3/h

·         Cột áp: 100-59 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-10 7.179.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 12-20 m3/h

·         Cột áp: 44-28 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-24 8.518.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 6-10 m3/h

·         Cột áp: 130-80 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-17 8.315.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 8-14 m3/h

·         Cột áp: 82-59 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-14 8.112.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 12-20 m3/h

·         Cột áp: 62-36 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-18 10.140.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 12-20 m3/h

·         Cột áp: 79-46 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-30 10.474.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 6-10 m3/h

·         Cột áp: 169-98 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-22 10.748.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 8-14 m3/h

·         Cột áp: 109-79 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-28 12.776.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 8-16 m3/h

·         Cột áp: 142-83 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-24 12.472.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 12-20 m3/h

·         Cột áp: 114-72 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST6-12 4.157.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 2.1-6 m3/h

·         Cột áp: 72-31 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST8-14 4.766.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 3-8.4 m3/h

·         Cột áp: 77-28 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST9-13 5.881.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 4.8-12 m3/h

·         Cột áp: 75-30 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST8-20 5.780.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 3-8.4 m3/h

·         Cột áp: 107-40 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST6-24 5.881.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 2.1-6 m3/h

·         Cột áp: 142-62 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST8-27 7.504.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 3-8.4 m3/h

·         Cột áp: 145-55 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST14-19 8.315.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 6-15.6 m3/h

·         Cột áp: 102-37 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST9-23 8.619.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 4.8-12 m3/h

·         Cột áp: 134-60 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST18-20 10.930.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 8.4-24 m3/h

·         Cột áp: 99-32 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST14-26 11.042.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 6-15.6 m3/h

·         Cột áp: 136-78 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST18-27 13.060.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 8.4-24 m3/h

·         Cột áp: 133-43 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-ST14-35 13.740.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 6-15.6 m3/h

·         Cột áp: 183-64 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R-150 -ES-04 14.308.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 20-38 m3/h

·         Cột áp: 53-33 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R-150 -ES-06 15.565.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 20-38 m3/h

·         Cột áp: 78-48 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R-150 -ES-08 17.492.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 20-38 m3/h

·         Cột áp: 108-72 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R-150 -ES-10 21.873.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 20-38 m3/h

·         Cột áp: 131-91 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R-150 -ES-11 22.916.000 ·         Công suất: 25HP

·         Lưu lượng: 20-38 m3/h

·         Cột áp: 152-10 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R-150 -ES-15 24.619.000 ·         Công suất: 30HP

·         Lưu lượng: 20-38 m3/h

·         Cột áp: 208-123 m

 
*Ghi chú

·         Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian

·         Giá chưa bao gồm 10% VAT

·         Bảo hành: 12 tháng

 

Bảng báo giá máy bơm hỏa tiễn Pentax

pentax-2hp

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn Pentax

Tên gọi sản phẩm

Giá chưa bao gồm VAT

Thông số kỹ thuật

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-07 10.420.000 ·         Công suất: 1HP

·         Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h

·         Cột áp: 46-12 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-10 12.080.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h

·         Cột áp: 66-16 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 14-8 13.620.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 1.2-13.2 m3/h

·         Cột áp: 57-10 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-13 13.940.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h

·         Cột áp: 85-22 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-19 18.690.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h

·         Cột áp: 125-35 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 14-12 18.240.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 1.2-13.2 m3/h

·         Cột áp: 83-12 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 24-10 18.240.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 3.6-24 m3/h

·         Cột áp: 56-6 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 14-8 13.620.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 1.2-13.2 m3/h

·         Cột áp: 57-10 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 10-13 13.940.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h

·         Cột áp: 85-22 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 10-19 18.690.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h

·         Cột áp: 125-35 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 14-12 18.240.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 1.2-13.2 m3/h

·         Cột áp: 83-12 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-10 18.240.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 3.6-24 m3/h

·         Cột áp: 56-6 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-14 23.710.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 3.6-24 m3/h

·         Cột áp: 76-7 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-19 30.390.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 3.6-24 m3/h

·         Cột áp: 105-11 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-26 42.990.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 3.6-24 m3/h

·         Cột áp: 138-13 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-34 47.400.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 3.6-24 m3/h

·         Cột áp: 180-15 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/06 Liên hệ ·         Công suất: 1HP

·         Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h

·         Cột áp: 36-15 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/35 22.880.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 0.3-2.1 m3/h

·         Cột áp: 207-114 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/21 16.930.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 1.2-3.6 m3/h

·         Cột áp: 124-36 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/16 14.320.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 1.2-5.4 m3/h

·         Cột áp: 96-30 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/13 13.340.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 2.4-6 m3/h

·         Cột áp: 85-39 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/9 13.100.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h

·         Cột áp: 54-23 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/7 12.610.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 4.8-12 m3/h

·         Cột áp: 44-18 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/5 12.730.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 4-15 m3/h

·         Cột áp: 28-10 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12/4 12.080.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 9-18 m3/h

·         Cột áp: 21-10 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/4 14.470.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 19-24 m3/h

·         Cột áp: 20-7 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/45 30.090.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 0.3-2.1 m3/h

·         Cột áp: 266-146 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/29 19.200.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 1.2-3.6 m3/h

·         Cột áp: 171-49 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/22 16.580.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 1.2-5.4 m3/h

·         Cột áp: 132-41 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/16 15.000.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 2.4-6 m3/h

·         Cột áp: 104-48 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/13 15.330.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h

·         Cột áp: 78-33 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/9 13.850.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 4.8-12 m3/h

·         Cột áp: 56-23 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/7 14.210.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 4-15 m3/h

·         Cột áp: 39-14 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12/6 13.620.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 9-18 m3/h

·         Cột áp: 32-15 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/6 16.480.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 19-24 m3/h

·         Cột áp: 30-11 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/68 49.500.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 0.3-2.1 m3/h

·         Cột áp: 402-221 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/42 31.000.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 1.2-3.6 m3/h

·         Cột áp: 248-71 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/33 24.990.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 1.2-5.4 m3/h

·         Cột áp: 198-62 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/23 20.400.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 2.4-6 m3/h

·         Cột áp: 150-69 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/17 19.190.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h

·         Cột áp: 102-43 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/13 18.200.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 4.8-12 m3/h

·         Cột áp: 81-33 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/10 18.240.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 4-15 m3/h

·         Cột áp: 56-20 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12/9 18.130.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 9-18 m3/h

·         Cột áp: 47-23 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/9 22.000.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 19-24 m3/h

·         Cột áp: 45-17 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/56 37.600.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 1.2-3.6 m3/h

·         Cột áp: 330-95 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/44 30.900.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 1.2-5.4 m3/h

·         Cột áp: 264-83 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/31 23.650.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 2.4-6 m3/h

·         Cột áp: 202-93 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/23 22.800.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h

·         Cột áp: 138-58 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/17 21.000.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 4.8-12 m3/h

·         Cột áp: 106-43 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/15 22.000.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 4-15 m3/h

·         Cột áp: 84-30 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12/12 20.600.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 9-18 m3/h

·         Cột áp: 63-30 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/13 23.710.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 19-24 m3/h

·         Cột áp: 65-24 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3/70 44.900.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 1.2-3.6 m3/h

·         Cột áp: 413-119 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/58 44.500.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 1.2-5.4 m3/h

·         Cột áp: 348-109 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/42 33.600.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 2.4-6 m3/h

·         Cột áp: 273-126 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/31 29.800.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h

·         Cột áp: 186-78 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/23 25.410.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 4.8-12 m3/h

·         Cột áp: 144-58 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/20 26.900.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 4-15 m3/h

·         Cột áp: 112-40 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/17 30.390.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 19-24 m3/h

·         Cột áp: 85-31 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/52 57.440.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 2.4-6 m3/h

·         Cột áp: 338-156 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/42 51.790.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h

·         Cột áp: 252-105 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/31 44.200.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 4.8-12 m3/h

·         Cột áp: 194-78 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/26 44.900.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 4-15 m3/h

·         Cột áp: 146-52 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12/22 43.800.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 9-18 m3/h

·         Cột áp: 116-55 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/23 52.240.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 19-24 m3/h

·         Cột áp: 115-43 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/68 55.270.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 2.4-6 m3/h

·         Cột áp: 442-204 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/56 55.900.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 2.4-9.6 m3/h

·         Cột áp: 336-140 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/42 47.400.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 4.8-12 m3/h

·         Cột áp: 263-105 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10/35 46.220.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 4-15 m3/h

·         Cột áp: 196-70 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/32 56.000.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 19-24 m3/h

·         Cột áp: 160-59 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-8 (GUỒNG 5.5HP) 48.000.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 6-25.5 m3/h

·         Cột áp: 77-28 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-12 52.500.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 6-25.5 m3/h

·         Cột áp: 110-35 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-4 49.120.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 18-48 m3/h

·         Cột áp: 54-18 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 36-6 50.960.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 12-36 m3/h

·         Cột áp: 76-24 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 36-8 53.890.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 12-36 m3/h

·         Cột áp: 101-32 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-5 51.320.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 18-48 m3/h

·         Cột áp: 68-22 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-8 65.550.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 18-48 m3/h

·         Cột áp: 109-35 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-6 63.250.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 30-66 m3/h

·         Cột áp: 62-18 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-7 60.390.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 30-66 m3/h

·         Cột áp: 72-22 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-23 61.350.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 6-25.5 m3/h

·         Cột áp: 206-73 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-9 64.800.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 30-66 m3/h

·         Cột áp: 94-30 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-30 65.760.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 30-66 m3/h

·         Cột áp: 269-92 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-10 65.600.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 18-48 m3/h

·         Cột áp: 136-46 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-14 75.190.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 30-66 m3/h

·         Cột áp: 145-47 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 8/14 53.500.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 3.6-10.8 m3/h

·         Cột áp: 190-42 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 9/13 52.400.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 4.8-13.2 m3/h

·         Cột áp: 177-49 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 14/11 50.300.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 6-18 m3/h

·         Cột áp: 143-70 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/6 47.500.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 9-27 m3/h

·         Cột áp: 93-28 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 23/7 47.900.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 12-36 m3/h

·         Cột áp: 82-20 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 35/4 47.200.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 18-48 m3/h

·         Cột áp: 53-17 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 36/06 49.200.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 18-42 m3/h

·         Cột áp: 59-35 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 43/04 47.100.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 24-54 m3/h

·         Cột áp: 39-20 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 8/19 60.500.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 3.6-10.8 m3/h

·         Cột áp: 258-57 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 9/18 60.900.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 4.8-13.2 m3/h

·         Cột áp: 245-63 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 12/15 58.000.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 4.8-15.6 m3/h

·         Cột áp: 233-98 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 14/14 57.200.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 6-18 m3/h

·         Cột áp: 182-89 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/9 55.000.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 9-27 m3/h

·         Cột áp: 140-41 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 23/9 55.900.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 12-36 m3/h

·         Cột áp: 105-26 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 35/5 53.800.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 18-48 m3/h

·         Cột áp: 67-22 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 36/08 56.900.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 18-42 m3/h

·         Cột áp: 79-46 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 43/06 54.600.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 24-54 m3/h

·         Cột áp: 59-30 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 8/28 70.200.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 3.6-10.8 m3/h

·         Cột áp: 381-84 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 9/27 69.400.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 4.8-13.2 m3/h

·         Cột áp: 367-95 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 12/22 69.500.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 4.8-15.6 m3/h

·         Cột áp: 341-143 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 14/20 66.100.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 6-18 m3/h

·         Cột áp: 260-127 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/13 62.100.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 9-27 m3/h

·         Cột áp: 202-60 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 23/13 62.300.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 12-36 m3/h

·         Cột áp: 152-37 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 35/8 60.390.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 18-48 m3/h

·         Cột áp: 106-35 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 36/12 66.500.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 18-42 m3/h

·         Cột áp: 119-69 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 43/09 62.000.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 24-54 m3/h

·         Cột áp: 88-45 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 9/36 93.770.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 4.8-13.2 m3/h

·         Cột áp: 490-126 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 12/30 89.140.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 4.8-15.6 m3/h

·         Cột áp: 465-195 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 14/30 89.140.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 6-18 m3/h

·         Cột áp: 390-190 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/18 80.980.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 9-27 m3/h

·         Cột áp: 280-83 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 23/18 81.400.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 12-36 m3/h

·         Cột áp: 211-51 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 35/10 77.100.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 18-48 m3/h

·         Cột áp: 133-43 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 36/16 87.260.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 18-42 m3/h

·         Cột áp: 158-92 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 43/12 80.650.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 24-54 m3/h

·         Cột áp: 117-60 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 14/35 103.900.000 ·         Công suất: 25HP

·         Lưu lượng: 6-18 m3/h

·         Cột áp: 455-222 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/22 94.300.000 ·         Công suất: 25HP

·         Lưu lượng: 9-27 m3/h

·         Cột áp: 343-101 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 23/22 94.760.000 ·         Công suất: 25HP

·         Lưu lượng: 12-36 m3/h

·         Cột áp: 257-63 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 35/13 90.700.000 ·         Công suất: 25HP

·         Lưu lượng: 18-48 m3/h

·         Cột áp: 173-56 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 36/20 103.340.000 ·         Công suất: 25HP

·         Lưu lượng: 18-42 m3/h

·         Cột áp: 198-115 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 43/15 94.760.000 ·         Công suất: 25HP

·         Lưu lượng: 24-54 m3/h

·         Cột áp: 146-75 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 14/40 113.250.000 ·         Công suất: 30HP

·         Lưu lượng: 6-18 m3/h

·         Cột áp: 520-253 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 17/26 104.690.000 ·         Công suất: 30HP

·         Lưu lượng: 9-27 m3/h

·         Cột áp: 405-20 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 23/26 105.090.000 ·         Công suất: 30HP

·         Lưu lượng: 12-36 m3/h

·         Cột áp: 304-74 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 35/16 102.050.000 ·         Công suất: 30HP

·         Lưu lượng: 18-48 m3/h

·         Cột áp: 213-69 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 36/23 113.160.000 ·         Công suất: 30HP

·         Lưu lượng: 18-42 m3/h

·         Cột áp: 228-132 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6L 43/18 105.500.000 ·         Công suất: 30HP

·         Lưu lượng: 24-54 m3/h

·         Cột áp: 176-90 m

 
*Ghi chú

·         Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian

·         Giá chưa bao gồm 10% VAT (bắt buộc lấy VAT)

·         Bảo hành: 12 tháng

·         Xuất xứ: Italy

·         Tham khảo thêm thông tin tại: www.pentax-pumps.it

 

Bảng báo giá máy bơm hỏa tiễn Franklin

bom-gieng-khoan-franklin

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn Franklin

Tên gọi sản phẩm

Giá chưa bao gồm VAT

Thông số kỹ thuật

 
220V 380V  
Máy bơm hỏa tiễn Franklin FPS 100FA2S4-PEXB /14 16.770.000 15.270.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 4-7.5 m3/h

·         Cột áp: 70-40 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin FPS 150FA2S4-PEXB /09 19.075.000 17.575.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 5-10 m3/h

·         Cột áp: 48-35 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin FPS 100FA3S4-PEXB /22 23.050.000 20.020.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 4-7.5 m3/h

·         Cột áp: 110-60 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin FPS 150FA3S4-PEXB /14 25.270.000 22.240.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 5-10 m3/h

·         Cột áp: 74-38 m (220V) và 70-38 m (380V)

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin FPS 270FA3S4-PEXB /11 25.060.000 22.030.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 9-20 m3/h

·         Cột áp: 48-24 m (220V) và 48-23 m (380V)

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin FPS 200FA5S4-PEXB /17 34.730.000 ·         Công suất: 5HP

·         Lưu lượng: 6-13 m3/h

·         Cột áp: 98-55 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin FPS 270FA5S4-PEXB /19 36.780.000 ·         Công suất: 5HP

·         Lưu lượng: 9-20 m3/h

·         Cột áp: 80-40 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin FPS 270FA7S4-PEXB /24 42.090.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 9-20 m3/h

·         Cột áp: 102-50 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin 46SR5F65-0463 63.940.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 24-55 m3/h

·         Cột áp: 45-25 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin 46SR7F65-0563 70.760.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 24-55 m3/h

·         Cột áp: 57-32 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin 46SR11F65-0863 87.720.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 24-55 m3/h

·         Cột áp: 92-52 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin 65SR15F65-0964 103.110.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 40-75 m3/h

·         Cột áp: 88-50

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin 65SR18F65-1164 125.800.000 ·         Công suất: 25HP

·         Lưu lượng: 40-75 m3/h

·         Cột áp: 106-60 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin 36SSI05F065-0563 52.580.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 24-51 m3/h

·         Cột áp: 49-26 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin 36SSI07F065-0763 58.900.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 42-51 m3/h

·         Cột áp: 68-37 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin 60SSI11F065-0864 70.410.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 30-78 m3/h

·         Cột áp: 81-26 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin 75SSI15F065-0664 85.470.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 42-96 m3/h

·         Cột áp: 68-26 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin 72SSI18F085-0565 98.880.000 ·         Công suất: 25HP

·         Lưu lượng: 60-104 m3/h

·         Cột áp: 69-40 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Franklin 96SSI22F085-0665 109.610.000 ·         Công suất: 30HP

·         Lưu lượng: 68-112 m3/h

·         Cột áp: 83-51 m

 
*Ghi chú

·         Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời

·         Giá chưa bao gồm 10% VAT

·         Bảo hành: 12 tháng

·         Tham khảo thêm thông tin tại: franklinwater.com

 

Bảng báo giá máy bơm hỏa tiễn Coverco

dong-co-bom-hoa-tien-coverco-4inch-va-6inch

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn Coverco

Tên gọi sản phẩm

Giá chưa bao gồm VAT

Thông số kỹ thuật

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco NPS4 SN 408/09 6.825.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 3.6-12 m3/h

·         Cột áp: 54-15 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco NPS4 SN 406/13 6.825.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 2.7-9 m3/h

·         Cột áp: 74-31 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco NPS4 SN 412/11 9.093.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 5.4-17 m3/h

·         Cột áp: 58-11 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco NPS4 SN 409/14 9.093.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 4.8-14.4 m3/h

·         Cột áp: 71-24 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco NPS4 SN 406/19 9.093.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 2.7-9 m3/h

·         Cột áp: 103-41 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco NPS4 SN 415/12 11.888.500 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 9-24 m3/h

·         Cột áp: 55-12 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco NPS4 SN 408/18 11.888.500 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 3.6-12 m3/h

·         Cột áp: 108-32 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco NPS4 SN 415/16 15.236.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 9-24 m3/h

·         Cột áp: 78-16 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco NPS4 SN 408/23 15.236.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 3.6-12 m3/h

·         Cột áp: 142-14 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco NPS4 SN 415/20 21.554.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 9-24 m3/h

·         Cột áp: 98-18 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco NPS4 SN 408/32 21.554.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 3.6-12 m3/h

·         Cột áp: 197-59 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco NPS4 SN 412/32 23.764.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 5.4-17 m3/h

·         Cột áp: 179-53 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco SS 636/05 27.090.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 24-51 m3/h

·         Cột áp: 49-26 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco SS 636/06 30.080.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 24-51 m3/h

·         Cột áp: 58-26 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco SS 642/07 33.300.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 36-58 m3/h

·         Cột áp: 69-43 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Coverco SS 660/10 35.740.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 30-78 m3/h

·         Cột áp: 101-33 m

 
*Ghi chú

·         Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian

·         Giá chưa bao gồm 10% VAT

·         Bảo hành: 12 tháng

 

Bảng báo giá máy bơm hỏa tiễn Grundfos

grundfos-pump

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn Grundfos

Tên gọi sản phẩm

Giá chưa bao gồm VAT

Thông số kỹ thuật

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 5A-8 12.210.000 ·         Công suất: 1HP

·         Lưu lượng: 0.5-6.8 m3/h

·         Cột áp: 15-49 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 9-8 18.600.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 0.8-11.5 m3/h

·         Cột áp: 27-51 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 7-12 18.640.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 0.7-0.9 m3/h

·         Cột áp: 34-73 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 7-17 27.660.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 0.7-0.9 m3/h

·         Cột áp: 49-105 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 11-11 28.220.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 1-14.2 m3/h

·         Cột áp: 37-65 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 5A-8 11.360.000 ·         Công suất: 1HP

·         Lưu lượng: 0.5-6.8 m3/h

·         Cột áp: 15-49 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 9-8 18.600.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 0.8-11.5 m3/h

·         Cột áp: 27-51 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 7-12 18.640.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 0.7-0.9 m3/h

·         Cột áp: 34-73 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 7-17 23.590.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 0.7-0.9 m3/h

·         Cột áp: 49-105 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 11-11 24.150.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 1-14.2 m3/h

·         Cột áp: 37-65 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 17-5 36.760.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 1.6-21.8 m3/h

·         Cột áp: 25-56 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 9-16 32.880.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 0.8-11.5 m3/h

·         Cột áp: 54-103 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 17-7 43.790.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 1.6-21.8 m3/h

·         Cột áp: 36-78 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 9-21 39.750.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 0.8-11.5 m3/h

·         Cột áp: 73-135 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 17-10 52.860.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 1.6-21.8 m3/h

·         Cột áp: 52-111 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 9-29 52.600.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 0.8-11.5 m3/h

·         Cột áp: 100-187 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 14-31 64.760.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 1.3-18 m3/h

·         Cột áp: 92-186 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 30-6 72.670.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 2.7-38.9 m3/h

·         Cột áp: 26-69 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 30-8 78.280.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 2.7-38.9 m3/h

·         Cột áp: 36-92 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 46-7 92.080.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 4.3-59.5 m3/h

·         Cột áp: 36-93 m

 
*Ghi chú

·         Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian

·         Giá chưa bao gồm 10% VAT

·         Bảo hành: 12 tháng

 

Bảng báo giá máy bơm hoả tiễn Veratti

Bảng giá máy bơm hỏa tiễn Veratti

Tên gọi sản phẩm

Giá chưa bao gồm VAT

Thông số kỹ thuật

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 3VRM2.5/20-0.75 2.902.000 ·         Công suất: 1HP

·         Lưu lượng: 0.6-3.3 m3/h

·         Cột áp: 81-38 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 3VRM2.5/28-1.1 3.657.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 0.6-3.3 m3/h

·         Cột áp: 114-53 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VRM4/8-0.75 2.518.000 ·         Công suất: 1HP

·         Lưu lượng: 1.2-6 m3/h

·         Cột áp: 52-18 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VRM6/10-1.1 2.902.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h

·         Cột áp: 60-9 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VRM8/11-1.5 3.353.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 1.2-10.8 m3/h

·         Cột áp: 62-11 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VRM6/14-1.5 3.419.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h

·         Cột áp: 85-13 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VRM4/16-1.5 3.485.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 1.2-6 m3/h

·         Cột áp: 105-36 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VRM16/10-2.2 4.187.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 6-21 m3/h

·         Cột áp: 47-4 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VRM10/13-2.2 4.254.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 1.8-14.4 m3/h

·         Cột áp: 77-7 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VRM6/20-2.2 4.320.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h

·         Cột áp: 121-19 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VR8/11-1.5 3.353.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 1.2-10.8 m3/h

·         Cột áp: 62-11 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VR6/14-1.5 3.419.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h

·         Cột áp: 85-13 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VR4/16-1.5 3.485.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 1.2-6 m3/h

·         Cột áp: 105-36 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VR16/10-2.2 4.187.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 6-21 m3/h

·         Cột áp: 47-4 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VR10/13-2.2 4.254.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 1.8-14.4 m3/h

·         Cột áp: 77-7 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VR6/20-2.2 4.320.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 1.2-9.6 m3/h

·         Cột áp: 121-19 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VR16/13-3.0 6.175.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 6-21 m3/h

·         Cột áp: 61-5 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VR10/18-3.0 6.241.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 1.8-14.4 m3/h

·         Cột áp: 107-9 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VR16/17-4.0 7.169.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 6-21 m3/h

·         Cột áp: 80-7 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VR10/23-4.0 7.301.000 ·         Công suất: 5.5HP

·         Lưu lượng: 1.8-14.4 m3/h

·         Cột áp: 136-12 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VR16/22-5.5 9.222.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 6-21 m3/h

·         Cột áp: 103-9 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VR10/28-5.5 9.355.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 1.8-14.4 m3/h

·         Cột áp: 166-14 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4VR16/28-7.5 11.197.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 6-21 m3/h

·         Cột áp: 132-11 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4SP05-08 3.482.000 ·         Công suất: 1HP

·         Lưu lượng: 3-6 m3/h

·         Cột áp: 42-24 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4SP05-12 4.205.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 3-6 m3/h

·         Cột áp: 61-34 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4SP08-07 5.027.000 ·         Công suất: 1.5HP

·         Lưu lượng: 3.6-10.8 m3/h

·         Cột áp: 35 -16 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4SP05-17 5.376.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 3-6 m3/h

·         Cột áp: 82-46 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4SP08-10 5.705.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 3.6-10.8 m3/h

·         Cột áp: 49-23 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4SP14-07 6.206.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 6-18 m3/h

·         Cột áp: 43-19 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4SP05-17 5.376.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 3-6 m3/h

·         Cột áp: 82-46 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4SP08-10 5.705.000 ·         Công suất: 2HP

·         Lưu lượng: 3.6-10.8 m3/h

·         Cột áp: 49-23 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4SP14-07 6.206.000 ·         Công suất: 3HP

·         Lưu lượng: 6-18 m3/h

·         Cột áp: 43-19 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4SP14-10 8.344.000 ·         Công suất: 4HP

·         Lưu lượng: 6-18 m3/h

·         Cột áp: 61-28 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4SP14-13 10.130.000 ·         Công suất: 6HP

·         Lưu lượng: 6-18 m3/h

·         Cột áp: 73-41 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4SP14-18 13.006.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 6-18 m3/h

·         Cột áp: 98-53 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 4SP14-25 17.397.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 6-18 m3/h

·         Cột áp: 150-70 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6S35/5 13.012.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 5-45 m3/h

·         Cột áp: 63-18 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6S35/7 14.035.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 5-45 m3/h

·         Cột áp: 88-25 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6S35/10 16.391.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 5-45 m3/h

·         Cột áp: 125-36 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6S35/12 21.041.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 5-45 m3/h

·         Cột áp: 150-43 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6S45/4 13.012.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 6-60 m3/h

·         Cột áp: 50-13 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6S45/5 14.350.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 6-60 m3/h

·         Cột áp: 63-16 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6S45/7 16.391.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 6-60 m3/h

·         Cột áp: 88-23 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6S45/9 21.041.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 6-60 m3/h

·         Cột áp: 113-30 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6SP30-06 16.022.000 ·         Công suất: 7.5HP

·         Lưu lượng: 18-42 m3/h

·         Cột áp: 56-17 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6SP30-08 18.467.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 18-42 m3/h

·         Cột áp: 73-18 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6SP46-05 16.824.000 ·         Công suất: 10HP

·         Lưu lượng: 15-60 m3/h

·         Cột áp: 64-24 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6SP46-07 19.692.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 15-60 m3/h

·         Cột áp: 86-37 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6SP60-06 19.692.000 ·         Công suất: 15HP

·         Lưu lượng: 18-78 m3/h

·         Cột áp: 84-14 m

 
Máy bơm hỏa tiễn Veratti 6SP60-08 25.769.000 ·         Công suất: 20HP

·         Lưu lượng: 18-78 m3/h

·         Cột áp: 107-16 m

 
*Ghi chú

·         Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian

·         Giá chưa bao gồm 10% VAT

·         Bảo hành: 12 tháng

 

Bài viết liên quan:

1. Dự án lắp đặt Bơm hỏa tiễn Năng lượng mặt trời 3HP | Anh Thi – Gia Lai

2. Dự án lắp đặt Bơm Hỏa tiễn NLMT 3HP – Giếng sâu 110m | Anh Mã Tường – Bình Thuận

3. Bảng giá máy bơm hỏa tiễn MỚI NHẤT | Cheapea

4. 09 dòng BƠM HỎA TIỄN 2HP (1500W) tốt nhất | Bảng giá cập nhật 2022

5. Bơm hỏa tiễn 1.5HP giá bao nhiêu? Bảng giá cập nhật 2022

6. Bơm hỏa tiễn 1.5HP | Chính hãng – Giá rẻ

7. Có thể bạn chưa biết về Máy bơm hỏa tiễn 3 pha | Cheapea

8. Bơm hỏa tiễn 1 pha | Dòng bơm hỏa tiễn thông dụng nhất

9. Bơm Hỏa tiễn năng lượng mặt trời | Giải pháp mới

10. Bơm hỏa tiễn 12V – Nhỏ mà có võ | Cheapea

 


Mọi chi tiết quý khách hàng hãy liên hệ với CHEAPEA thông qua các địa chỉ sau để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

logoCÔNG TY TNHH TM&DV CHEAPEA
Địa chỉ: 564 Liên Phường, TP Thủ Đức, TPHCM
Điện thoại: 0949 17 2016
Fax: 0949 17 2016
Email: info@cheapea.vn
Website: https://cheapea.vn

Theo dõi Cheapea tại:

 

4.9/5 - (17 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận