Giải pháp Bật tắt thiết bị sinh hoạt từ xa bằng APP

4,697,000 VND

Thiết bị bao gồm:

  • FPT Playbox
  • Khởi động từ
  • Công tắc thông minh