Giải pháp tự bật tắt đèn đóng mở cửa

5,676,000 VND

Thiết bị bao gồm:

  • FPT Playbox
  • Công tắc cảm ứng 04 nút
  • Cám biến Đóng mở cửa
  • Còi báo động (nếu cần)