Giải pháp chiếu sáng thông minh

4,378,000 VND

Thiết bị bao gồm:

  • FPT Playbox
  • Công tắc cảm ứng 04 nút