Giải pháp tự bật tắt đèn khi di chuyển

5,357,000 VND

Thiết bị bao gồm:

  • FPT Playbox
  • Công tắc cảm ứng 04 nút
  • Cám biến chuyển động