Giải pháp Điều khiển Rèm thông minh

10,076,000 VND

Thiết bị bao gồm:

  • FPT Playbox
  • Công tắc rèm
  • Động cơ rèm ( Có Bluetooth )
  • USB rèm ( Có Bluetooth )