Giải pháp Điều khiển Thiết bị bằng Kịch bản được lập trình sẵn

5,357,000 VND

Thiết bị bao gồm:

  • FPT Playbox
  • Công tắc cảm ứng 4 nút
  • Công tắc kịch bản