Lắp đặt hệ thống nối lưới điện mặt trời dùng cho sinh hoạt và bơm tưới tiêu tại Di Linh, tiết kiệm chi tiền điện sinh hoạt và sản xuất tưới tiêu.

Loại hình: Lắp đặt điện mặt trời phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu

Mời quý vị cùng theo dõi:

5/5 - (23 bình chọn)

Lắp đặt hệ thống nối lưới điện mặt trời dùng cho sinh hoạt và bơm tưới tiêu tại Di Linh, tiết kiệm chi tiền điện sinh hoạt và sản xuất tưới tiêu. Loại hình: Lắp đặt điện mặt trời phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu Mời quý vị cùng theo dõi: